Erasmus+ Alexandru Ioan Cusa Univerzitet, konkurs 2016/2017

ioan logo

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za jedno-semestralni studijski i istraživački boravak na Alexandru Ioan Cuza Univerzitetu u Iaşiju (Rumunija) u akademskoj 2016/2017. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Alexandru Ioan Cuza Univerzitetu u Iaşiju dostupne su one studijske oblasti koje su date na http://www.uaic.ro/en/studies/degrees-on-offer-in-english-and-french/.

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i doktoranti) Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA:

Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna na sljedećem linku: https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 26.12.2016. godine, a rok za online aplikaciju je do 20.01.2017. godine.

PRIJAVA:

Prijava, kao i proces prijave, je objašnjen na sljedećem linku: https://erasmusplus.uaic.ro/application-procedure-2.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci),
 • prijavljujete se samo za ljetni semestar akademske 2016/2017. godine (od 20.02. do 18.06.2017.),
 • studenti ZAVRŠNIH GODINA se ne mogu prijaviti,
 • prijavljujete se direktno putem online platforme Alexandru Ioan Cuza Univerziteta u Iaşiju,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
 2. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 3. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u ljetnom semestru u akademskoj 2016/2017. godini.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...