Erasmus+ Politehnički univerzitet u Bariju, konkurs 2016/2017

ERASMUS+ POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za studijski i istraživački boravak na Politehničkom univerzitetu u Bariju (Italija) u akademskoj 2016/2017. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:
U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Politehničkom univerzitetu u Bariju dostupne su studijske oblasti: Arhitektura i Industrijski dizajn.

IZNOS STIPENDIJE:
• mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškova života),
• putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
• viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti samo studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA:
Lista dokumenata se može naći ovdje.

ROK ZA PRIJAVU:
Zbog kratko ostavljenog vremena za prijavu za ljetni semestar, konkurs je otvoren sedam (7) dana. Konkurs je otvoren 16.12.2016. godine i rok za dostavljanje dokumentacije je do 23.12.2016. godine do 15:00 sati.

PRIJAVA:
Svu traženu dokumentaciju dostavljate na jedan od dva načina:
• putem emaila na erasmus@unsa.ba (obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima) ili
• putem protokola Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, prizemlje) svaki radni dan do 15:00 sati do naznačenog roka za prijavu

NAPOMENE:
• stipendija se odnosi na dvosemestralnu mobilnost (9 mjeseci),
• mobilnost se odnosi na ljetni semestar akademske 2016/2017. godine,
• dostupna je 1 stipendija (bachelor ili master),
• svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
• određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise kandidata i prodekana, kao i pečate fakulteta prilikom predaje,

LINKOVI:
• o Univerzitetu: http://www.poliba.it/
• studijski program: http://architettura.poliba.it/

DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...