Erasmus+ Politehnički institut u Viseu konkurs 16/17

as-2674803316858881440783688178_l

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine na Politehničkom Institutu u Viseu (Portugalu).

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Nova Lisboa dostupne su one studijske oblasti koje su date na: http://www.ipv.pt/guide/education.htm

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) te akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR(za troškove života),
 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA:

Lista traženih dokumenata je data ovdje.

Napomena: postoji poseban prijavni formular koji morate online popuniti na: http://sgre.ipv.pt/cand_student_pub.htm, online poslati, isprintati aplikacijski dokument, potpisati i dostaviti našoj službi sa ostalom traženom dokumentacijom.

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za prijavu je do 24.11.2016. godine do 15 sati.

PRIJAVA:

Svu traženu dokumentaciju dostavljate na jedan od dva načina:

 • putem emaila na erasmus@unsa.ba (obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima)
 • putem protokola Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, prizemlje) svaki radni dan do 15:00 sati do naznačenog roka za prijavu

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci) za studente i 5+2 dana za staff,
 • prijavljujete se za ljetni semestar akademske 2016/2017. godine,
 • prije prijavljivanja kontaktirajute kontakt osobe na Politehničkom institutu u Viseu kako biste dobili sve potrebne informacije o studijskim programima – kontakt podaci su dati na: http://www.ipv.pt/guide/coordinators.htm,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...