Erasmus+ Univerzitet u Pećuju konkurs 16/17

uni_pecs_grau

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine na Univerzitetu u Pećuju (Mađarska).

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Pećuju dostupne su sljedeće studijske oblasti: languages, literature and linguistics, economics, management and administration, earth sciences, political sciences and civics.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog ciklusa i trećeg ciklusa (bachelor, master i PhD) te akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 EUR(za troškove života),
 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA:

Lista traženih dokumenata je data ovdje.

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za prijavu je do 11.11.2016. godine do 15 sati.

PRIJAVA:

Svu traženu dokumentaciju dostavljate na jedan od dva načina:

 • putem emaila na erasmus@unsa.ba (obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima)
 • putem protokola Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, prizemlje) svaki radni dan do 15:00 sati do naznačenog roka za prijavu

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci) za studente i 5+2 dana za staff,
 • prijavljujete se za ljetni semestar akademske 2016/2017. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...