ERASMUS MUNDUS Info dan

eu_flag_erasmusmu

Najava info dana o Erasmus Mundus programu: stipendije za mobilnost u akademskoj 2016/2017. godini

Univerzitet u Sarajevu je još u akademskoj 2014/2015. godini ostvario pravo učešća u svim projektima odobrenim od Evropske komisije u posljednjem krugu Erasmus Mundus Action II programa. Univerzitet u Sarajevu je jedina institucija sa područja zapadnog Balkana koja je od 2008. godine do danas učestvovala odnosno učestvuje u svih 19 dosadašnjih Erasmus Mundus projekata za zapadni Balkan. U ovom pozivu studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu omogućen je studijski i stručni boravak na 29 partnerskih univerziteta iz zemalja članica Evropske unije u okviru Erasmus Mundus projekata: Euroweb+, Sunbeam, Greentech i Eraweb II. Početak akademske/administrativne mobilnosti je predviđen od septembra 2016. godine.

Tokom decembra 2015. godine i januara 2016. godine aktuelni su konkursi za dostavljanje prijava za stipendije za mobilnost, te u skladu s tim Služba za međunarodnu saradnju organizira info dan u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu 10. decembra 2015. godine sa početkom u 14,00 sati.

LISTA PROJEKATA SA PRIPADAJUĆIM EU UNIVERZITETIMA

 1. projekt EUROWEB+
  • Univerzitet Målardalen, Västeras, Švedska (koordinator)
  • Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ u Sofiji, Bugarska
  • Univerzitet u Paderbornu, Njemačka
  • Univerzitet Balearskih otoka, Palma, Španija
  • Univerzitet Åbo akademija, Turku, Finska
  • Univerzitet L’Aquilla, Italija
  • Univerzitet Vrije, Amsterdam, Holandija
  • Politehnički univerzitet u Bukureštu, Rumunija
  • Sveučilište u Osijeku, Hrvatska 
 1. projekt SUNBEAM
  • Politehnički univerzitet Delle Marche, Ankona, Italija (koordinator)
  • Univerzitet u Bolonji, Italija
  • Univerzitet u Urbinu, Italija
  • Univerzitet Foscari u Veneciji, Italija
  • Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  • Sveučilište u Zadru, Hrvatska
  • Jonski univerzitet, Grčka
  • Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
  • Univerzitet u Primorskoj, Slovenija 
 1. projekt GREENTECH
  • Univerzitet u Vigu, Španija (koordinator)
  • Univerzitet u Portu, Portugal
  • Univerzitet u Paderbornu, Njemačka
  • Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
  • Ekonomski univerzitet u Katovicama, Poljska
  • Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  • Univerzitet za hemijsku tehnologiju i metalurgiju, Sofija, Bugarska
  • Univerzitet u Leonu, Španija 
 1. projekt ERAWEB II
  • Univerzitetski medicinski centar Erasmus u Roterdamu, Holandija, koordinator
  • Univerzitet za zdravstvene nauke i medicinsku informatiku, Hal, Austrija
  • Univerzitet „Ludwig-Maximilian“, Minhen, Njemačka
  • Katolički univerzitet Svetog Srca, Milano, Italija
  • Univerzitet u Torinu, Italija
  • Univerzitet u Leuvenu, Belgija

Na info danu će biti predstavljeni ovogodišnji Erasmus Mundus projekti, ponude stipendija, načini prijavljivanja, potrebni dokumenti, definicije ciljnih grupa kao i ostale informacije koje zainteresirani mogu smatrati potrebnim.

Pozivamo vas da dođete i dobijete informacije potrebne da se prijavite na Erasmus Mundus stipendije te naredne akademske, 2016/2017. godine realizujete svoju akademsku/administrativnu mobilnost na jednom od partnerskih EU univerziteta.

Više informacija o Erasmus Mundus programu možete naći na našoj posebnoj web stranici www.erasmus-unsa.ba.

You may also like...