Erasmus+ Univerzitet u Varšavi, Poljska – staff

Univerzitet u Varšavi

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za osoblje Univerziteta u Sarajevu za 5-dnevni boravak na Univerzitetu u Varšavi (Poljska) u akademskoj 2016/2017. godini u svojstvu predavača/obuke. 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Varšavi (Poljska) dostupne su studijske oblasti koje su date na linku: http://informatorects.uw.edu.pl/en/courses/. 

IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR(za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam. 

APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 31.05.2016. godine do 15:00 sati (produženo). 

PRIJAVA:

Svu traženu dokumentaciju dostavljate na jedan od dva načina:

 • putem emaila na erasmus@unsa.ba(obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima)
 • putem protokola Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, prizemlje) svaki radni dan do 15:00 sati do naznačenog roka za prijavu 

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju od 5 dana + 2 dana putovanja,
 • dostupne su dvije teaching stipendije
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti te nominacijsko pismo moraju imati potrebne potpise i pečate prilikom predaje,
 • svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije
 • mobilnost mora biti završena do maja 2017. godine. 

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i koordinatori za međunarodnu saradnju sa članica univerziteta će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
 1. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 1. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 1. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u akademskoj 2016/2017. godini. 

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...