Erasmus+ Tehnički Univerzitet u Rigi, konkurs 16/07

riga

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski i istraživački boravak na Tehničkom Univerzitetu u Rigi (Latvija) u akademskoj 2016/2017. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom Univerzitetu u Rigi dostupne su one studijske oblasti koje su date na web stranici: https://incomingexchange.rtu.lv/institutions/partners

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

 APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA

Prijavljujete se online, te dokumentaciju dostavljate (uploadirate na web stranicu) koja se traži. Najčešće tražena dokumentacija je data ovdje.

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za dostavu dokumenata je do 01.12.2016. godine.

PRIJAVA:

Prijavljujete se online na link: https://incomingexchange.rtu.lv/

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost
 • prijavljujete se samo za ljetni semestar akademske 2016/2017. godine,
 • prijavljujete se direktno putem online platforme Tehničkog univerziteta u Rigi,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i koordinatori za međunarodnu saradnju sa članica univerziteta će izvršiti tehničku provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata).
 1. Podobne prijave će biti potvrđene partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 1. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 1. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u ljetnom semestru u akademskoj 2016/2017. godini.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...