Erasmus+ Univerzitet u Portu, Portugal – staff

UPORTO

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za boravak na Univerzitetu u Portu (Portugalu) u ljetnom semestru u akademskoj 2016/2017. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Portu dostupne su one studijske oblasti koje su date na http://mobileplus2.up.pt/courses.

IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

 APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA:

Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna na sljedećem linku.

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za online aplikaciju je do 03.10.2016. godine.

PRIJAVA:

Prijava, kao i proces prijave,  je objašnjen na sljedećem linku: http://mobileplus2.up.pt.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na 5-dnevnu mobilnost (+ 2 dana putovanja),
 • prijavljujete se samo za mobilnost u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine,
 • prijavljujete se direktno putem online platforme Univerziteta u Portu,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
 2. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 3. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u ljetnom semestru u akademskoj 2016/2017. godini.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...