Erasmus+ Univerzitet u Poitiersu, Francuska – studenti

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jedno-semestralni studijski i istraživački boravak na Univerzitetu u Poitiersu (Francuska) u akademskoj 2016/2017. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Poitiersu dostupne su sljedeće studijske oblasti: languages, business and administration, law, natural sciences, mathematics and statistics. Više informacija je dato na http://www.univ-poitiers.fr/mic/en/be-candidate/academic-offer/.

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti drugog i trećeg ciklusa (master i doktoranti) Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA:

Dokumente prema odgovarajućoj kategoriji uploadirate tokom prijave.

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za online aplikaciju je do 25.03.2016. godine.

PRIJAVA:

Studenti se prijavljuju online, preko sljedećeg linka: http://emundus.appli.univ-poitiers.fr/index.php?lang=en.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (6 mjeseci),
 • prijavljujete se samo za jesenji (zimski) semestar akademske 2016/2017. godine,
 • dostupne su 2 stipendije za master studij i 1 za PhD studij,
 • prijavljujete se direktno putem online platforme Univerzitetu u Potiersu,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom ili francuskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i koordinatori za međunarodnu saradnju sa članica univerziteta će po potrebi izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
 1. Podobne prijave će biti potvrđene partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 1. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 1. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u jesenjem (zimskom) semestru u akademskoj 2016/2017. godini.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...