Erasmus+ Univerzitet Nova Lisboa, Portugal – staff

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za studijski i istraživački boravak na Univerzitetu Nova Lisboa (Portugalu) u akademskoj 2016/2017. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Nova Lisboa dostupne su one studijske oblasti koje su date na http://www.unl.pt/pt/internacional/Academic_Offers_from_UNL/pid=623/ppid=34/.

IZNOS STIPENDIJE:

  • mjesečna stipendija u iznosu od 120,00 EUR(za troškova života),
  • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA:

Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna na sljedećem linku: http://www.unl.pt/pt/internacional/Documents_to_upload_for_the_online_application/pid=612/ppid=34/.

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za online aplikaciju je do 29.04.2016. godine.

PRIJAVA:

Prijava, kao i proces prijave,  je objašnjen na sljedećem linku: http://www.unl.pt/pt/internacional/Application_Form:_Apply_here/pid=613/ppid=34/.

NAPOMENE:

  • stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju od 5 dana,
  • prijavljujete se akademsku 2016/2017. godinu (do maja 2017. godine),
  • prijavljujete se direktno putem online platforme Univerziteta Nova Lisboa,
  • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
  • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
  • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...