Erasmus+ Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika – studenti

Logo_Masaryk_University.svg

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski i istraživački boravak na Masaryk Univerzitetu u Brnu (Češka Republika) u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Masaryk Univerzitetu u Brnu dostupne su studijske oblasti na linku: http://cic.muni.cz/en//left-incoming-mobility/incoming-student/courses-for-international-students

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i doktoranti) Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA:

Lista dokumenata, kao i proces prijavljivanja prema odgovarajućoj kategoriji je objašnjeno ovdje.

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za online prijavu je do 30.09.2016. godine.

PRIJAVA:

Prijava, je data na sljedećem linku:  https://isois.ois.muni.cz/public/application-incoming/

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost,
 • prijave se odnose na ljetni semestar akademske 2016/2017. godine (februar – juni 2017),
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • samo kompletna online prijava će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osobe za Masaryk Univerzitet u Brnu su:
  • Mr. Adam Hykl (hykl@czs.muni.cz)
  • Ms. Zuzana Zmeskalova (zmeskalova@czs.muni.cz)
  • Ms. Alena Konečná (konecna@czs.muni.cz)

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
 1. Podobne prijave će biti predložene kao nominacije.
 1. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 1. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...