Erasmus+ Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika – staff

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za boravak do 5 dana na Masaryk Univerzitetu u Brnu (Češka Republika) u akademskoj 2016/2017. godini u svojstvu predavača/obuke.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Masaryk Univerzitetu u Brnu dostupne su studijske oblasti na linku: http://cic.muni.cz/en/left-incoming-mobility/incoming-student/courses-for-international-students

IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

 APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti akademsko i adminsitrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA:

Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna na sljedećem linku: https://isois.ois.muni.cz/public/application-incoming/

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za online prijavu je do 29.02.2016. godine.

PRIJAVA:

Prijava, kao i proces prijave,  je objašnjen na sljedećem linku:  https://isois.ois.muni.cz/public/application-incoming/

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju od 5 dana,
 • prijave se odnose na zimski semestar akademske 2016/2017. godine,
 • ponuđene 1 stipendija za teaching (akademsko osoblje) i 1 stipendija za training (administrativno osoblje),
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba za Masaryk Univerzitet u Brnu je Violeta Osouchova: osouchova@czs.muni.cz.

LINKOVI:

 POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i koordinatori za međunarodnu saradnju sa članica univerziteta će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
 1. Podobne prijave će biti predložene partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 1. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 1. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u zimskom semestru akademske 2016/2017. godine.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...