Univerzitet u Barceloni, Španija – konkurs 2016/2017

logo_home_nou

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studijski i istraživački boravak na Univerzitetu u Barseloni (Španija) u akademskoj 2016/2017. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Barseloni dostupne su studijske oblasti date na linku: http://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/estudis.html (NAPOMENA: sve osim medicine).

IZNOS STIPENDIJE:

 • Studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • Staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR (za troškove života)
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

 APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog (bachelor i master) ciklusa te akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA

Dokumentacija je objašnjenja na linku: http://www.ub.edu/uri/erasmuska107.htm. Potrebno je da se registrujete na online formi, a zatim na email erasmus.ka107@ub.edu dostavljate sljedeće dokumente:

Student:
online forma
– prepis ocjena
ugovor o učenju
nominacijsko pismo
– certifikat o poznavanju stranog jezika (Engleski jezik nivo B2 ili Španski jezik nivo B1)

Staff (teaching):
online forma
– CV (na engleskom jeziku)
– ugovor o mobilnosti (teaching)
nominacijsko pismo
– certifikat o poznavanju stranog jezika (Engleski jezik nivo B2 ili Španski jezik nivo B1)

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za online prijavu i  dostavljanje dokumentacije je do 11.12.2016. godine.

PRIJAVA:

Potrebno je da se registrujete na online formi, a zatim na email erasmus.ka107@ub.edu dostavljate dokumente objašnjenje iznad. Prilikom slanja dokumenata, potrebno je da u “cc” stavite i naš email: erasmus@unsa.ba

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci),
 • stipendija se odnosi na ljetni semestar 2016/2017,
 • stipendija se odnosi na studente iz studijskih oblasti datih na linku: http://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/estudis.html (NAPOMENA: sve osim medicine).
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i koordinatori za međunarodnu saradnju sa članica univerziteta će izvršiti tehničku provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata).
 1. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 1. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 1. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u akademskoj 2016/2017. godini.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...