DRUGI POZIV: IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014-2020

OBJAVLJEN DRUGI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014-2020 ”Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora (2014-2020)”

Referentna objava: EuropeAid/161465/DD/ACT/BA

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini objavljuje poziv za podnošenje prijedloga projekata za „Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, Drugi poziv za projekte“ koji se finansira iz sredstava Predpristupne pomoći za ovaj program.

Kompletan Vodič za aplikante kao i ostala dokumentacija je na raspolaganju na sljedećim web stranicama:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1544431167730&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35368&ccnt=7573876&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=161465
i
http://europa.ba/?page_id=320

Da bi aplicirali na ovaj poziv aplikanti se moraju registrirati u sistem PADOR, dostupan na web stranici: http://ec.europa.eu/europeaid/pador, dok se prijedlozi projekata moraju predati preko PROSPECT sistema koji je dostupan na sljedećoj web adresi: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect, koristeći instrukcije date u PROSPECT Uputstvu za korisnike.

Rok za podnošenje projekata je 25/01/2019 u 16:00 (Briselsko vrijeme)

Informativni sastanci o ovom pozivu za podnošenje prijedloga projekta održat će se 18. decembra 2018. u Mostaru i 19. decembra 2018. godine u Nikšiću. Mjesto i vrijeme događaja objavit će se u roku od 5 dana od objavljivanja Poziva.

Tražite partnersku organizaciju?

Ukoliko tražite partnersku organizaciju za razvoj zajedničkog projekta, u svrhu apliciranja na drugi javni poziv u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020 (CBC BiH – MNE), sada možete dodati svoj prijedlog za saradnju u našu bazu podataka: http://cbc.bih-mne.org/formular-za-podnosenje-projektne-ideje/. Kao dodatna pomoć u pronalaženju partnera, informacija o vašem prijedlogu saradnje dodatno će biti diseminirana putem veb i fejsbuk stranice Programa.

Univerzitet u Sarajevu je objansio proces prijave na IPA projekte u svom vodiču (strana 12).

You may also like...