Drugi konzorcijski sastanak projekta STINT

Na Univerzitetu u Zenici je od 29. do 30. 11. 2017. godine održan drugi konzorcijski sastanak u okviru projekta Erasmus+ pod nazivom „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini“ (Strengthening of Internationalization in B&H Higher Education – STINT). U ime Univerziteta u Sarajevu na ovom sastanku sudjelovali su prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju i g. Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu. Predstavnici svih partnerskih univerziteta su u obimnoj agendi sastanka predstavili aktivnosti koje su radili u drugoj godini implementacije projekta: predstavljanje rada na Strategiji internacionalizacije i indikatora kroz koje će se pratiti uspješnost ove implementacije u narednom periodu, predstavljanje dokumenata Pravilnika o mobilnosti i Vodiča za studente, predstavljanje četiri pilot aktivnosti ovog projekta koje je svaki univerzitet trebao predložiti i izvršiti do kraja implementacije projekta i predstavljanje aktivnosti diseminacije ovog projekta na univerzitetima u BiH. Na sastanku su dogovoreni daljni koraci implementacije do kraja projekta, kao i planirane radionice o internacionalizaciji i završna konferencija.

Univerzitet u Sarajevu je partner u ovom Erasmus+ projektu zajedno sa ostalih sedam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini te predstavnicima bh. vlasti i agencija iz oblasti visokog obrazovanja. Pored bh. partnera, u projektu učestvuju i Politehnički univerzitet u Portu (Portugal) i Novi univerzitet Buckinghamshire (Velika Britanija), dok je koordinator ovog projekta Univerzitet u Leuvenu iz Belgije. Cilj projekta je usmjeren na jačanje i unapređenje procesa internacionalizacije univerzitetā i priznavanja kvalifikacija u Bosni i Hercegovini, te je ova prezentacija ujedno bila i promocija aktivnosti u okviru spomenutog projekta, naročito u izradi strategije internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu. Više informacija o implementaciji projekta može se naći na http://stint-project.net/

You may also like...