Međunarodna kreditna mobilnost

ŠTA JE TO MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST?

Međunarodna kreditna mobilnost (termini koji se koriste: International Credit Mobility, ICM, KA107) podrazumijeva:

 • za studente: ograničeni period studiranja u inostranstvu (u skladu sa tekućim studijskim programom na domaćem univerzitetu);
 • za akademsko osoblje: organizovanje i izvođenje nastave na inostranom partnerskom univerzitetu;
 • za administrativno osoblje: obuke za osoblje , najčešće iz oblasti internaiconalizacije (staff week, i slično).

USLOV ZA MEĐUNARODNU MOBILNOST

Uslov za uspostavljanje međunarodne mobilnosti studenata i osoblja jeste potpisan međuinstitucijski sporazum između Univerziteta u Sarajevu i visokoobrazovne institucije iz programske zemlje.


KO MOŽE DA UČESTVUJE U KREDITNOJ MOBILNOSTI?

 • Studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu;
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu;
 • Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.

Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

Neka od dosadašnjih iskustava sa mobilnosti studenata i/ili osoblja Univerziteta u Sarajevu su sadržana u našoj posebnoj sekciji: Testimonials.


ŠTA PODRAZUMJEVA ERASMUS+ STIPENDIJA?

Erasmus+ stipendija  podrazumjeva mogućnost studiranja izvan granica Bosne i Hercegovine uz finansijsku podršku.

Erasmus+ stipendija uključuje:

 1. finansijski iznos (unaprijed definisan)
  • za studente na mjesečnoj bazi
  • za osoblje na dnevnoj bazi
 2. putni troškovi (unaprijed definisan)

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

Više o iznosima u Erasmus+ stipendiji je dato na ovom linku.


KAKO SE MOŽETE PRIJAVITI ZA ERASMUS+ MOBILNOST?

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu transparentno i javno objavljuje pozive, odnosno konkurse za mobilnost na partnerskim institucijama u skladu sa odobrenom kvotom mobilnosti. Konkursi su dostupni na ovoj web stranici, gdje je detaljno opisan način prijave, pregled potrebne dokumentacije i rokovi.

Napomena: na osnovu Odluke Senata, ukoliko je predmet sporazuma studijsko polje/polja koja se izvode na jednoj (pod)organizacijskoj jedinici Univerziteta u Sarajevu, tada se sporazum sklapa između inostranog univerziteta i fakulteta/akadmeije/centra/instituta Univerziteta u Sarajevu. U tom slučaju za mobilnost, odnosno za nominacije su zadužene odgovorne osobe za međunarodnu saradnju (prodekan, koordinator). Provjerite na svojoj matičnoj instituciji ko su partneri i kako se možete prijaviti.


KO SU PARTNERI UNIVERZITETU U SARAJEVU?

Lista partnera sa kojima je Univerzitet u Sarajevu sklopio međuinstitucijske sporazume na nivou univerziteta ili na nivou (pod)organizacione jedinice je data ovdje.