Category: Post-doktorsko istraživanje

HLAF stipendije

The Human Life Advancement Foundation (HLAF) je inovativna institucija koja odgovara na potrebe društva za inovacijama, znanjem i tehnologijom podržavajući plodne interakcije između...