Baden-Württemberg stipendije

Baden-Württemberg stipendije

Obavještavamo sve zainteresirane da je otvoren Konkurs za stipendije za akademsku 2017/2018. godinu na Univerzitetu u Aalenu (Njemačka). Stipendije su namijenjene studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master, PhD) Univerziteta u Sarajevu koji žele boraviti na Univerzitetu u Aalenu u trajanju od 1 ili 2 semestra. Savezna pokrajina Baden-Württemberg finansira ove stipendije.

Mobilnost se odnosi na akademsku 2017/2018. godinu i to:

 • zimski semestar (sa početkom u septembru 2017. godine) i
 • ljetni semestar (sa početkom u martu 2018. godine).

Akademska ponuda predmeta na Univerzitetu u Aalenu je data na linku: https://www.hs-aalen.de/en/pages/aaa_english-taught-lectures.

Stipendije se dodjeljuju jednom ili za dvoje studenata Univerziteta u Sarajevu. Mjesečni iznos stipendija se kreće od 500 do 800 eura za dodiplomski studij i od 500 do 1400 eura za diplomski/postdiplomski studij.

Za prijavu se dostavljaju sljedeći dokumenti (na engleskom jeziku):

 • biografija (CV – preporučuje se Europass-format),
 • motivaciono pismo (pismo u kojem navodite informacije o svom studiju i studijskom programu u kojem biste željeli učestvovati na Univerzitetu u Aalenu),
 • prepis ocjena,
 • pismo preporuke (od akademskog profesora),
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika,
 • dodatni dokumenti (dokumenti/certifikati za koje smatrate da mogu pomoći vašoj prijavi).

Prijave se moraju dostaviti Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo; ili na e-mailove: jasna.bosnjovic@unsa.ba i adnan.rahimic@unsa.ba).

Rok za prijavu je do 31. marta 2017. godine.

Napomene:

 • studenti ne mogu slati prijave direktno Univerzitetu u Aalenu jer te prijave neće biti razmatrane,
 • konačnu odluku o stipendistima donosi Fondacija Baden-Württemberg,
 • bachelor treba biti barem na drugoj godini u toku prijave ili trećoj godini u trenutku dolaska u Aalen,
 • PhD kandidati mogu biti dio akademskog osoblja, ali moraju biti upisani na postdiplomske studije,
 • starosna dob: ne stariji od 35 godina u trenutku dolaska na Univerzitet u Aalenu.

Prilog: poziv

You may also like...