Baden-Württemberg stipendije – Univerzitet u Aalenu, Njemačka – studenti

POZIV

U okviru programa mobilnosti Baden-Württemberg STIFTUNG  otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Aalenu
 • Država:  Njemačka
 • Period boravka: zimski ili ljetni semestar akademske 2019/2020. godine

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor (studenti moraju biti druga godina prilikom prijavljivanja)
  • Master
  • PhD

TEMATSKE OBLASTI:

Studentima su dostupni programi koji se izvode na njemačkom jeziku, kao i programi na engleskom jeziku. Više o tome možete provjeriti na https://hs-aalen.de/en/facilities/131.


TRAJANJE MOBILNOSTI

Studenti mogu boraviti samo jedan semestar (u trajanju od 6 mjeseci):

 • Zimski semestar 2019/2020 (koji počinje u septembru 2019. godine)
 • Ljetni semestar 2019/2020 (koji počinje u martu 2020. godine)

IZNOS STIPENDIJE:

Mjesečni iznos stipendije se kreće od 500,00 EUR do 1.400,00 EUR zavisno od vrste studija te raspoloživog granta. S obzirom da je interes Univerziteta u Aalenu da dodijeli što više stipendija, mjesečni iznos će u tom slučaju težiti više ka minimalnom iznosu u odnosu na maksimalni iznos.


PRIJAVA:

Zainteresovani studenti koje ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na jasna.bosnjovic@unsa.ba i adnan.rahimic@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na Baden-Württemberg konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

Za prijavu se dostavljaju sljedeći dokumenti (na engleskom jeziku):

 • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (sa logom fakulteta/akademije/centra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Biografija (CV) – preporučuje se Europass-format,
 • Motivaciono pismo (pismo u kojem navodite informacije o svom studiju i studijskom programu u kojem biste željeli učestvovati na Univerzitetu u Aalenu),
 • Prepis ocjena – obavezno dostaviti za tekući i prethodni/e ciklus/e studija (npr. studenti MA dostavljaju prepis sa BA i MA, studenti PhD dostavljaju za BA, MA i PhD) preveden na engleski od strane sudskog tumača (ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku), nije potreban apostil;
 • Pismo preporuke (od akademskog profesora),
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika – minimalan nivo B2 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge, APTIS) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, ili diploma certificirane škole za strane jezike;
 • Dokaz o poznavanju njemačkog jezika (samo u slučaju ukoliko biste nastavu pratili na njemačkom jeziku)
 • Dodatni dokumenti (dokumenti/certifikati za koje smatrate da mogu pomoći vašoj prijavi).

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 19.02.2019. godine, a rok za prijavu je do 28.03.2019. godine do 15:00 sati.


Napomene:

 • studenti ne mogu slati prijave direktno Univerzitetu u Aalenu jer te prijave neće biti razmatrane,
 • konačnu odluku o stipendistima donosi Fondacija Baden-Württemberg,
 • bachelor treba biti barem na drugoj godini u toku prijave ili trećoj godini u trenutku dolaska u Aalen,
 • PhD kandidati mogu biti dio akademskog osoblja, ali moraju biti upisani na postdiplomske studije,
 • starosna dob: ne stariji od 35 godina u trenutku dolaska na Univerzitet u Aalenu.

You may also like...