Aristotel univerzitet u Solunu, Grčka, konkurs 2017/2018

aristotel

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Aristotel univerzitetu u Solunu (Grčka) u akademskoj 2017/2018. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Aristotel Univerzitetu u Solunu dostupne su one studijske oblasti koje su date na http://qa.auth.gr/en/studyguide/

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR
 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa (bachelor, master, PhD), te akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTI

U trenutku prijave prema nama (Službi za međunarodnu saradnju) potrebno je ispuniti online prijavu i dostaviti ispod tražene dokumente na erasmus@unsa.ba.

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o učenju (samo studenti)
 3. Prepis ocjena (prevedeno na engleski)
 4. CV (Europass form)
 5. Dokaz o poznavanju Engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide
 6. Skenirana stranica pasoša

Akademsko osoblje:

 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) i obuku (training)
 3. Pozivno pismo (samo osoblje)
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 10.02.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 03.03.2017. godine do 15:00 sati.

PRIJAVA:

Ispunjavate online prijavu, te nakon ispunjenje aplikacije, tražene dokumente dostavljate na erasmus@unsa.ba.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci),
 • stipendija se odnosi na zimski semestar 2017/2018. godine
 • dostupna je jedna stipendija za studente, 2 stipendije za akademsko osoblje (teaching) i 1 stipendija za administrativno osoblje (training)
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...